język / language / язык

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)
 • Russian (CIS)
schowaj | pokaz
Przepisy Dotyczące Opon

KODEKS DROGOWY

§11.4

Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.

§11.5

Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenia pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, jeżeli koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu, na warunkach określonych przez wytwórnie pojazdu.

§11.6

Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust.5:

 1. w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi,
 2. w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi,
  a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne,
  b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem,
 3. w opony, w których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon nie zapatrzonych w takie wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm
 4. w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających osnowę,
 5. w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi

 


INNE PRZEPISY

Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące etykietowania opon

Wszyscy producenci opon od 2012 roku, muszą zamieszczać na swoich produktach etykiety z informacjami, które bardzo wpłyną na nową jakość komfortu i bezpieczeństwa.

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1222/2009 dotyczące etykietowania opon weszło w życie 1 listopada 2012r. Dotyczy opon osobowych i dostawczych wyprodukowanych po lipcu 2012r. W przypadku opon ciężarowych umieszczanie etykiet nie jest obowiązkowe, ale nie zwalnia to producentów z obowiązku udostępniania informacji o  osiągach opon w przejrzysty sposób.

Etykiety zawierają trzy istotne informacje:

 1. Klasę energetyczną opon ustaloną na podstawie oporów toczenia, które wiążą się z zużyciem paliwa.
 2. Przyczepność na mokrej nawierzchni.
 3. Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.

1. Klasa energetyczna opon ustalona na podstawie oporów toczenia.

Opony będą klasyfikowane na podstawie sześciu klas od A do F z zakończeniem na klasie G. Najlepsza efektywność będzie  oznaczona jako klasa A, przy której wystąpi kolor zielony. Najniższa to G wyróżniona kolorem czerwonym. Takie same parametry  oznaczeń wystąpią przy przyczepności na mokrej nawierzchni.

Co to oznacza?

Pojazd wyposażony w opony z klasy A, zaoszczędzi więcej na paliwie niż ten zaopatrzony w opony z klasy G. Jest to również równoznaczne z mniejszą emisją CO2.

 

 


2. Przyczepność na mokrej nawierzchni.

Przyczepność danego bieżnika opony będzie również oznaczana klasą od A do G. Klasa zostanie dopasowana na podstawie specjalnych testów. Polegają one na mierzeniu skuteczności awaryjnego hamowania na mokrej nawierzchni przy odpowiedniej prędkości, przy zachowaniu odpowiedniej głębokości warstwy wody, danej temperatury podłoża i specjalnych warunków dotyczących toru do testów.

 

Co to oznacza?

Wg testów Michelina różnica długości drogi hamowania na mokrej nawierzchni samochodu wyposażonego w opony klasy A i samochodu z oponami klasy G może wynieść nawet 18 metrów. Równa się to dystansowi czterech długości samochodu.

 


3. Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.

 

Poziom hałasu podawany jest w decybelach. Nie występuje w tym przypadku podział na klasy, a jedynie hale dźwiękowe wyznaczają poziom emitowanego dźwięku. Poziom głośności dotyczy zewnętrznego hałasu toczenia się opony, a nie tego który jest odczuwalny przez kierowcę wewnątrz samochodu.

 

 

Co to oznacza?

Najniższa dopuszczalna wartość 72 dB jest o 4 dB niższa od przeciętnej głośności obecnych opon na rynku.


Korzyści z etykietowania opon dla użytkowników:

 • Bardziej czytelne i przejrzyste informacje dla przyszłych użytkowników opon,
 • Większe starania się producentów o zachowanie wyższej jakości swoich produktów,
 • Unia Europejska pragnie podnieść bezpieczeństwo i zmniejszyć wpływ transportu drogowego na środowisko.

Produkty nieobjęte nowym rozporządzeniem:

 • opony bieżnikowane,
 • specjalistyczne opony do pojazdów terenowych,
 • opony przeznaczone wyłącznie do pojazdów wyścigowych,
 • opony dojazdowe typu T do doraźnego zastosowania,
 • opony przeznaczone do montażu na pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1 października 1990r.
 • opony o indeksie prędkości poniżej 80 km/h,
 • opony o nominalnej średnicy osadzenia poniżej 254 mm (10 cali ) lub równej bądź większej niż 635 mm (25 cali),
 • opony kolcowane

Wprowadzenie etykiet na oponach doprowadzi do zwiększenia jakości opon, które występują na naszym rynku. Wiele tanich opon np. chińskich zniknie z rynku, gdyż nie spełniają wymogów europejskich. Są one wytwarzane z gorszej jakości surowców i słabo wypadają na mokrej nawierzchni. Dlatego w przyszłości by sprostać naszym wymaganiom takie produkty muszą poprawić swoje parametry i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników.

A w przyszłości?

Nie później niż w 2017 r. Komisja Europejska, dokona przeglądu limitów dla klasy energetycznej i przyczepności na mokrej nawierzchni. Zostanie również rozważone dodanie kolejnych kryteriów jak np. odporność na aquaplaning i zachowanie opony podczas jazdy na zakręcie.

 


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów: