język / language / язык

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)
 • Russian (CIS)
schowaj | pokaz

Будьте в курсе

Szybsza akcja
14/11/2022

There are no translations available. Jeśli zależy Wam, by wymiana opon na zimowe odbyła się szybciej:
- Od 10 do 16, mamy wszystkich mechaników na miejscu. - Wy [ ... ]

Sezon rozpoczęty
02/11/2022

There are no translations available.Zapraszamy na wymianę na opony zimowe.
SEZON NA ZIMÓWKI ROZPOCZĘTY

Wszystkie aktualności

Ваш автомобиль

Техосмотр станции

Проверить сейчас!

Przepisy Dotyczące Opon
There are no translations available.

KODEKS DROGOWY

§11.4

Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.

§11.5

Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenia pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, jeżeli koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu, na warunkach określonych przez wytwórnie pojazdu.

§11.6

Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust.5:

 1. w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi,
 2. w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi,
  a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne,
  b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem,
 3. w opony, w których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon nie zapatrzonych w takie wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm
 4. w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających osnowę,
 5. w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi

 


INNE PRZEPISY

Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące etykietowania opon

Wszyscy producenci opon od 2012 roku, muszą zamieszczać na swoich produktach etykiety z informacjami, które bardzo wpłyną na nową jakość komfortu i bezpieczeństwa.

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1222/2009 dotyczące etykietowania opon weszło w życie 1 listopada 2012r. Dotyczy opon osobowych i dostawczych wyprodukowanych po lipcu 2012r. W przypadku opon ciężarowych umieszczanie etykiet nie jest obowiązkowe, ale nie zwalnia to producentów z obowiązku udostępniania informacji o  osiągach opon w przejrzysty sposób.

Etykiety zawierają trzy istotne informacje:

 1. Klasę energetyczną opon ustaloną na podstawie oporów toczenia, które wiążą się z zużyciem paliwa.
 2. Przyczepność na mokrej nawierzchni.
 3. Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.

1. Klasa energetyczna opon ustalona na podstawie oporów toczenia.

Opony będą klasyfikowane na podstawie sześciu klas od A do F z zakończeniem na klasie G. Najlepsza efektywność będzie  oznaczona jako klasa A, przy której wystąpi kolor zielony. Najniższa to G wyróżniona kolorem czerwonym. Takie same parametry  oznaczeń wystąpią przy przyczepności na mokrej nawierzchni.

Co to oznacza?

Pojazd wyposażony w opony z klasy A, zaoszczędzi więcej na paliwie niż ten zaopatrzony w opony z klasy G. Jest to również równoznaczne z mniejszą emisją CO2.

 

 


2. Przyczepność na mokrej nawierzchni.

Przyczepność danego bieżnika opony będzie również oznaczana klasą od A do G. Klasa zostanie dopasowana na podstawie specjalnych testów. Polegają one na mierzeniu skuteczności awaryjnego hamowania na mokrej nawierzchni przy odpowiedniej prędkości, przy zachowaniu odpowiedniej głębokości warstwy wody, danej temperatury podłoża i specjalnych warunków dotyczących toru do testów.

 

Co to oznacza?

Wg testów Michelina różnica długości drogi hamowania na mokrej nawierzchni samochodu wyposażonego w opony klasy A i samochodu z oponami klasy G może wynieść nawet 18 metrów. Równa się to dystansowi czterech długości samochodu.

 


3. Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.

 

Poziom hałasu podawany jest w decybelach. Nie występuje w tym przypadku podział na klasy, a jedynie hale dźwiękowe wyznaczają poziom emitowanego dźwięku. Poziom głośności dotyczy zewnętrznego hałasu toczenia się opony, a nie tego który jest odczuwalny przez kierowcę wewnątrz samochodu.

 

 

Co to oznacza?

Najniższa dopuszczalna wartość 72 dB jest o 4 dB niższa od przeciętnej głośności obecnych opon na rynku.


Korzyści z etykietowania opon dla użytkowników:

 • Bardziej czytelne i przejrzyste informacje dla przyszłych użytkowników opon,
 • Większe starania się producentów o zachowanie wyższej jakości swoich produktów,
 • Unia Europejska pragnie podnieść bezpieczeństwo i zmniejszyć wpływ transportu drogowego na środowisko.

Produkty nieobjęte nowym rozporządzeniem:

 • opony bieżnikowane,
 • specjalistyczne opony do pojazdów terenowych,
 • opony przeznaczone wyłącznie do pojazdów wyścigowych,
 • opony dojazdowe typu T do doraźnego zastosowania,
 • opony przeznaczone do montażu na pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1 października 1990r.
 • opony o indeksie prędkości poniżej 80 km/h,
 • opony o nominalnej średnicy osadzenia poniżej 254 mm (10 cali ) lub równej bądź większej niż 635 mm (25 cali),
 • opony kolcowane

Wprowadzenie etykiet na oponach doprowadzi do zwiększenia jakości opon, które występują na naszym rynku. Wiele tanich opon np. chińskich zniknie z rynku, gdyż nie spełniają wymogów europejskich. Są one wytwarzane z gorszej jakości surowców i słabo wypadają na mokrej nawierzchni. Dlatego w przyszłości by sprostać naszym wymaganiom takie produkty muszą poprawić swoje parametry i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników.

A w przyszłości?

Nie później niż w 2017 r. Komisja Europejska, dokona przeglądu limitów dla klasy energetycznej i przyczepności na mokrej nawierzchni. Zostanie również rozważone dodanie kolejnych kryteriów jak np. odporność na aquaplaning i zachowanie opony podczas jazdy na zakręcie.

 


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów: